1. Strona główna
  2. Serwis i Wsparcie
  3. FAQ
  4. FAQ dot. Obsługi posprzedażowej
1. Naprawa awarii Lasera Znakującego

1. Objaw awarii:
Przełącznik kluczykowy przekręcony, brak reakcji.
Analiza przyczyny:
1) Brak zasilania bądź utrata fazy;
2) Przełącznik powietrza nie jest zamknięty;
3) Wciśnięty jest przycisk awaryjny.
Sposób postępowania:
1) Przywróć zasilanie;
2) Zamknij przełącznik powietrza;
3) Wyłącz przycisk awaryjny.

2. Objaw awarii:
Nie można uzyskać pożądanej głębokości znakowania
Analiza przyczyny:
1) Ostrość nie jest ustawiona na powierzchni znakowanego obiektu;
2) Zabrudzona jest soczewka F-θ;
3) Złe parametry oprogramowania;
4) Wyjątek oprogramowania.
Sposób postępowania:
1) Ustaw ostrość;
2) Wyczyścić soczewkę F-θ;
3) Ponownie ustaw parametry;
4) Zrestartuj oprogramowanie.

3. Objaw awarii:
Podczas uruchomienia oprogramowania pojawia się komunikat “Nie można znaleźć karty sterującej,…” Analiza przyczyny:
1) Brak zasilania sterowania;
2) Poluzowany kabel USB;
3) Nie zainstalowano sterownika karty;
4) Uszkodzone wejście USB karty sterującej.
Sposób postępowania:
1) Sprawdź, czy przełączony jest przełącznik kluczykowy oraz czy przełącznik zasilania jest poprawnie ustawiony;
2) Sprawdź kabel USB;
3) Ponownie zainstaluj sterowniki karty;
4) Wymień kartę sterującą.

4. Objaw awarii:
Brak wiązki lasera
Analiza przyczyny:
1) Niepoprawne są ustawienia oprogramowania;
2) Nieprzekręcony jest przełącznik kluczykowy;
3) Sprawdź, czy świeci się migające czerwone światło na karcie sterującej USB;
4) Wewnętrzny błąd zasilania lasera bądź lasera.
Sposób postępowania:
1) Sprawdź ustawienia oprogramowania;
2) Przekręć kluczyk zasilania;
3) Sprawdź, czy jest połączenie z kartą sterującą USB;
4) Skontaktuj się z naszymi technikami.

5. Objaw awarii:
Zniekształcony grawerowany tekst lub grafika
Analiza przyczyny:
1) Brak korekty oprogramowania lub utrata danych;
2) Złe zasilanie galwanometru;
3) Zakłócenia sygnału;
4) Występują problemy w karcie sterującej;
5) Usterka galwanometru.
Sposób postępowania:
1) Wyreguluj parametry;
2) Wyreguluj lub wymień zasilacz;
3) Sprawdź jakość połączenia z masą, oraz czy połączenie linii sygnału jest dobre;
4) Wymień kartę sterującą;
5) Wymień galwanometr.

2. Naprawa awarii Wycinarki Laserowej

1. Objaw awarii:
Po włączeniu nieprzerwanie emituje światło
Analiza przyczyny:
Sprawdź, czy poprawne są parametry kontrolera lasera
Sposób postępowania:
Skoryguj parametry kontrolera lasera

2. Objaw awarii:
Po włączeniu uruchamia się alarm
Analiza przyczyny:
Sprawdź, czy poprawne są parametry kontrolera
Sprawdź, czy został uruchomiony alarm urządzenia
Sposób postępowania:
Skoryguj parametry kontrolera
Sprawdź źródło sygnału alarmu

3. Objaw awarii:
Laser robi przerwy podczas pracy
Analiza przyczyny:
1)Sprawdź, czy niezakłócona jest cyrkulacja wody
2) Sprawdź, czy zasilanie jest stabilne
Sposób postępowania:
1) Wyczyść zbiornik na wodę, umieść głębiej wąż do wody
2) Zamontuj stabilizator źródła zasilania

4. Objaw awarii:
Zły rozmiar kształtu
Analiza przyczyny:
1) Użytkownik stosuje wyjście PLT w oprogramowaniu CoreIDraw. W oknie dialogowym HGPL jednostki plotera ustawień strony są prawidłowo ustawione
2) Jednostki plotera PLT w oprogramowaniu CoreIDraw powinny być zgodne z rozdzielczością oprogramowania SmartCarve w opcjach PLT
3) Sprawdź, czy poprawna jest rozdzielczość w parametrach kontorlera Sposób postępowania:
1) Użytkownik stosuje wyjście PLT w oprogramowaniu CoreIDraw. W oknie dialogowym HGPL zoom powinien być ustawiony na 100%
2) Zmień ustawienie na 100%
3) Ustaw poprawną rozdzielczość lub jej ekwiwalent

5. Objaw awarii:
Odwrotny kierunek ruchu wału napędu
Analiza przyczyny:
1) Parametry kontrolera ruchu silnika są błędne
2) Przewody prowadzące od napędu do silnika są źle podłączone
Sposób postępowania:
1) Wprowadź poprawne ustawienia silnika
2) Sprawdź uziemienie

6. Objaw awarii:
Brak ruchu wału silnika lub drgania podczas ruchu
Analiza przyczyny:
1) Nieprawidłowe ustawienie parametrów silnika powoduje omijanie kroku silnika
2) Uszkodzony napęd lub silnik
3) Uszkodzony przewód silnika lub słaby kontakt przewodów
Sposób postępowania:
1) Ustaw prawidłowe parametry ruchu
2) Wymień napęd lub silnik
3) Ponownie podłącz przewody silnika i napędu

GD HAN'S YUEMING LASER
GROUP CO., LTD.

Główna Siedzibas: No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China