Oświetlenie
  • Laserowe kropkowanie na ekranie świetlnym
  • Laserowe kropkowanie na akrylu
  • Laserowe kropkowanie na reklamowej płycie przewodzącej światło
  • Laserowe kropkowanie na panelu świetlnym
  • Laserowe kropkowanie na płycie świetlnej
  • Laserowe kropkowanie na specjalnej płycie przewodzącej światło
  • Laserowe wycinanie reklamowych świecących liter
  • Laserowe kropkowanie na boksie reklamowym
  • Laserowe kropkowanie na płycie przewodzącej światło

GD HAN'S YUEMING LASER
GROUP CO., LTD.

Główna Siedzibas: No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China