Menedżment Produkcji

Skrupulatna kontrola jakości podczas całego procesu produkcyjnego
Naukowe i szczegółowe zarządzanie podczas całego procesu produkcyjnego

Kompleksowa Kontrola Jakości

Han's Yueming Laser Group opracowała autorski plan kontroli jakości z zawartymi w nim rygorystycznymi procesami zarządzania.

Kontrola Jakości Materiału:Hprodukty firmy Han's Yueming Laser Group są wykonane z materiałów i podzespołów wybranych według ścisłych standardów jakości, które są zgodne z prawem międzynarodowym i regulacjami branży. Utrzymujemy opracowane przez nas kody identyfikacji materiału oraz dokumentację jakości. Te działania zapewniają, że jakość produktów może być z łatwością mierzona oraz śledzona.

Kontrola Jakości na Wejściu (IQC): Po wydaniu zleceń dotyczących zapotrzebowania materiałowego przeprowadzamy kontrolę odbioru produktów od dostawcy i zatwierdzamy materiały, jeśli są one zgodne z naszymi standardami..

Kontrola podczas Produkcji (IPQC/PQC): Po zaakceptowaniu materiału, ze względu na próbkowanie materiału, warunki przechowywania i inne przyczyny, jakość produktu może ulec zmianie. Tak więc kiedy zaczynamy produkcję, standard jakości pierwszego produktu i pierwszej partii produkcyjnej jest wymagany żeby zaimplementować poprawny monitoring jakości. To pozwala uzyskać wyższą jakość oraz niższe koszty produkcji.

Kontrola w Magazynie (FQC), znana też jako kontrola końcowa: Po zakończeniu poprzedniego etapu, “Kontroli podczas produkcji”, produkty zostają zapakowane i zeskładowane w magazynie. Na tym etapie firma Han’s Yueming Laser Group przeprowadza kompleksowy proces kontroli jakości, w tym kontrolę funkcji, wydajności, wyglądu, opakowania itp., które muszą być zgodne z wymogami jakości. Zgodnie z zapotrzebowaniem klientów i wymaganymi procedurami kontroli produkcji, firma może w razie potrzeby wprowadzić bardziej rygorystyczne procedury kontrolne.

Inżynier Jakości (QA): TWewnętrzne działy firmy przeprowadzają dochodzenia w sprawach skarg klientów i wprowadzają metody poprawy w oparciu o wyniki dochodzeń. W oparciu o te informacje wprowadzamy też optymalizacje w procesie produkcyjnym.

Inżynier ds. Reklamacji Jakości (QE): inżynierowie są odpowiedzialni za opisywanie jakości produktów klientom i pomoc w diagnozowaniu typowych problemów. Przeprowadzają kontrolę plików systemowych, odpowiadają na reklamacje i wprowadzają procedury rozwoju jakości w celu zapewnienia i poprawy jakości oraz wydajności produkcji.

Kontrola procesu produkcyjnego

Kontrola jakości firmy Han's Yueming obejmuje cały proces kontroli jakości, od pozyskania materiałów do magazynowania gotowych produktów.

Proces Kontroli Urządzeń Produkcyjnych oraz Kluczowych Operacji:

1. Wprowadzamy ścisłe zarządzanie kontrolą całego sprzętu produkcyjnego praz sporządzamy plany konserwacji zapobiegawczej, które zawierają konserwację codzienną oraz rutynową konserwację zależną od specyfiki sprzętu.
2. Okresowe kontrole obejmują osprzęt, narzędzia, instrument pomiarowe itp., oraz wysyłamy osprzęt do Krajowego Biura Nadzoru Jakości Technicznej, gdzie poddawany jest regularnej kalibracji żeby zapewnić zgodność z wymaganiami jakości.
3. Firma wprowadza ścisłą kontrolę nad kluczowymi operatorami procedur roboczych, środowiskiem, normami operacyjnymi, obiektami, materiałami i innymi aspektami, które mogą wpłynąć na jakość produktów.

Elastyczna kontrola produkcji: Szanując niestandardowe potrzeby klientów, stosujemy elastyczne parametry produkcji żeby zaspokoić różne potrzeby użytkowników indywidualnych i zoptymalizować działanie.

Kontrola produktu niezakwalifikowanego: Podejmujemy surowe środki w odniesieniu do produktów uznanych za nienadające się do sprzedaży. Te produkty zostają odizolowane ze standardowego magazynowania. Kiedy zidentyfikujemy źródło problemu, możemy odpowiednio zutylizować produkt.

W firmiet Han’s Yueming Laser Group stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania jakością, który pokrywa wszystkie nasze działania, od badań i rozwoju, przez produkcję po obsługę klienta. Wszystkie wdrożone środki kontroli jakości oparte są na surowych wytycznych dotyczących jakości, do których można się odnosić i je uruchamiać.

Firma Han’s Yueming Laser Group przeszła certyfikację Zarządzania Jakością ISO9001, profesjonalną certyfikację bezpieczeństwa lasera FDA U.S. oraz posiada inne certyfikaty instytucji. Wszystkie urządzenia laserowe produkowane w firmie posiadają międzynarodowy certyfikat CE.

Dodatkowo, żeby lepiej obsługiwać klientów międzynarodowych, firma, Han’s Yueming Laser Group utworzy bazy produkcyjne ze zintegrowaną produkcją, sprzedażą i serwisem w Brazylii, Ameryce, Indiach, Wietnamie itd. Obecnie prowadzone są poszukiwania terenów i negocjacje.

  • Montaż prostej szyny prowadzącej --- Dokładność kontroli ±0.02mm-1000mm
  • Wykrywanie równoległości toru równoległego --- Zmniejszenie stopnia deformacji grafiki
  • Wykrywanie pionowej wiązki --- Poprawa pionu ramy graficznej
  • Kontrola Starzenia Tuby Lasera
  • Pracownicy przy pracy
  • Pracownicy przy pracy

GD HAN'S YUEMING LASER
GROUP CO., LTD.

Główna Siedzibas: No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China